Palvelut

Mitä teemme?

Palvelemme kaikissa yritysturvallisuuteen ja tekniseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tekninen turvallisuus


Palvelemme laitteiden, järjestelmien ja tuotantolinjojen turvallistamisessa sekä toteutamme tuoteturvallisuuden ja riskienhallinnan ratkaisut. Konsultoimme tuotekehitys- ja modernisointiprojekteissa. Ohessa esimerkkejä asiantuntijapalveluistamme.

Projektit

 • Tuotekehitysprojektien tuoteturvallisuuskonsultaatiot
 • Tuotantolinjojen kokonaisturvallisuuden ratkaisut
 • Modernisointiprojektit

Laskennat

 • Ohjausjärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden tason määritys
 • Suoritustason (PL) / turvallisuuden eheystason (SIL) laskenta
 • Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien (TLJ) vikaantumislaskenta

CE

 • Konsultaatiot tuotteiden CE -merkintään liittyen
 • Direktiivit ja standardit
 • Riskien arviointi, rakennetiedosto sekä vaatimustenmukaisuus

ATEX

 • Laitteiden ATEX -tarkastelut
 • Syttymislähteet ja syttymisvaaran arviointi
 • Räjähdysvaaran pienentäminen

Yritysturvallisuus


Palvelemme yritysturvallisuuden eri osa-alueiden suunnittelussa sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmien kehityshankkeissa. Konsultoimme yritysturvallisuusarvioinneissa sekä EHS-toimintojen kehittämisessä. Ohessa esimerkkejä asiantuntijapalveluistamme.

Henkilöt

 • Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Henkilöturvallisuuden uhka- ja riskikartoitukset
 • Pelastusturvallisuuden suunnittelu

Ympäristö

 • Ympäristöriskien analysointi ja prosessien turvallisuus
 • Ympäristölainsäädännön konsultointi
 • Ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) hankekonsultointi

Omaisuus

 • Omaisuuden suojausperiaatteiden suunnittelu
 • Kiinteistöjen ja toimitilojen kokonaisturvallisuuden kartoitukset
 • Logistiikan turvallisuus

Energia

 • Energiaturvallisuuden arviointi
 • Varavoima-analyysit
 • Valmius- ja jatkuvuussuunnittelu
Finnsecurity

VST Safety on Finnsecurity ry:n jäsenyritys

Sivuston toteutus: OL digital